Back to All Poets

Adrian Alarilla

Burien

Featured image for Sa laot

Sa laot

Pinanganak ako sa laot
kinumot ng mga alon
unan ang mga pulo
pusod ang mga ilog
hinele ng hamog
tumahan sa ilaya.

At sea

I was born at sea
blanketed by the waves
cushioned by the islands
nurtured by the rivers
lullabied by the mists
rested upstream.

Original language: Tagalog
Translated by: Poet