Project Grants

Ngày cuối cùng để nộp đơn: Trì hoãn đến năm 2025
Hướng dẫn: www.4culture.org/project-grants/

Quý vị đang làm về một dự án sáng tạo?
Hãy nộp đơn xin trợ cấp dự án 4Culture

Khoản trợ cấp dự án 4Culture sẽ tài trợ cho các hoạt động và dự án văn hóa trên khắp Quận King. Nếu quý vị là một cá nhân hoặc nhóm công tác trong một dự án tập trung vào nghệ thuật, di sản hoặc bảo tồn lịch sử, hãy cân nhắc việc nộp đơn.

Nộp đơn

Tiến trình nộp đơn sẽ được chấp nhận cho tới ngày 23 tháng 3 năm 2023 lúc 5:00 chiều theo giờ Thái Bình Dương qua hệ thống nộp đơn trực tuyến của 4Culture. Quý vị sẽ cần tạo một tài khoản để nộp đơn. Chúng tôi khuyến khích quý vị tạo một tài khoản ngay khi có dự định nộp đơn xin trợ cấp.

Hướng dẫn, giải thích chi tiết về cách nộp đơn va tài liệu áp dụng tất cả đều bằng Tiếng Anh. Nếu đây là rào cản khiến quý vị không hiểu được khoản trợ cấp hoặc cách nộp đơn do khả năng viết tiếng Anh hạn chế, do quý vị bị suy giảm thị lực hoặc muốn yêu cầu hỗ trợ để tạo đơn đăng ký, làm ơn liên hệ hello@4culture.org hoặc gọi (206) 296-7580 hay TTY 711 và chúng tôi sẽ hỗ trợ những gì quý vị cần.

Art Projects (Các Dự Án Nghệ Thuật)

Hướng dẫn: www.4culture.org/grants/art-projects/
Art Projects (Các Dự Án Nghệ Thuật) tài trợ cho các nghệ sĩ và nhóm nghệ thuật nhỏ—từ truyền thống đến hiện đại, mới nổi đến thành lập—những người đang làm việc trong tất cả lĩnh vực và thể loại sáng tạo.

Ví dụ

Spice Bridge, một địa điểm với món ăn quốc tế ở Tukwila, đã nhận được tài trợ để khởi động chuỗi sự kiện giới thiệu các nhạc sĩ và nghệ sĩ địa phương tại Nam Quận King. Nghệ sĩ JacintheDemmertđang tạo ra một sản phẩm nghệ thuật có thể đeo được từ vỏ cây tuyết tùng sẽ được giới thiệu trong buổi trình diễn thời trang vào tháng Tư.

Thông Tin Liên Hệ

làm ơn liên hệ trực tiếp với người quản lý khoản trợ cấp nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn phản hồi về ý tưởng dự án của mình.

Các Dự Án Nghệ thuật - Cá nhân:
Melissa Newbill, melissa.newbill@4culture.org hoặc (206) 263-1603
Các Dự Án Nghệ thuật - Nhóm:
Nina Yarbrough, nina.yarbrough@4culture.org hoặc (206) 477-7537

Hội thảo

Chúng tôi tổ chức các buổi hội thảo để cùng quý vị thực hiện từng bước của quy trình trợ cấp. Hội thảo tạo ra sự khác biệt thực sự để giúp đơn xin trợ cấp của quý vị được thành công. Đây là cơ hội để quý vị được nhân viên 4Culture trả lời các câu hỏi của mình và học hỏi từ những người nộp đơn khác.

Tất cả hội thảo sẽ được tổ chức trực tuyến trên Zoom và có phụ đề. Bấm vào mấy cái liên kết bên dưới để nhận thông tin về cuộc họp trên Zoom.

Nghệ thuật - nhóm

Nghệ thuật - Cá nhân

Heritage Projects (Các Dự Án Di Sản)

Hướng dẫn: www.4culture.org/grants/heritage-projects/
Heritage Projects (Các Dự Án Di Sản) hỗ trợ nhiều công việc với mục đích khám phá, giải thích và chia sẻ lịch sử phong phú xung quanh chúng ta tại Quận King, bao gồm lịch sử truyền miệng, nghiên cứu, triển lãm trực tuyến và nhiều nội dung khác!

Ví dụ

Burke Museum đã khởi động một chương trình thí điểm để đưa các bộ sưu tập để dễ sử dụng với những du khách bị mù hoặc có thị lực hạn chế.

Thông Tin Liên Hệ

làm ơn liên hệ trực tiếp với người quản lý khoản trợ cấp nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn phản hồi về ý tưởng dự án của mình.
Megumi Nagata, megumi.nagata@4culture.org hoặc (206) 263-3474

Hội thảo

Chúng tôi tổ chức các buổi hội thảo để cùng quý vị thực hiện từng bước của quy trình trợ cấp. Hội thảo tạo ra sự khác biệt thực sự để giúp đơn xin trợ cấp của quý vị được thành công. Đây là cơ hội để quý vị được nhân viên 4Culture trả lời các câu hỏi của mình và học hỏi từ những người nộp đơn khác.

Tất cả hội thảo sẽ được tổ chức trực tuyến trên Zoom và có phụ đề. Bấm vào mấy cái liên kết bên dưới để nhận thông tin về cuộc họp trên Zoom.

Preservation Special Projects (Các Dự Án Đặc Biệt về Bảo Tồn)

Hướng dẫn: www.4culture.org/grants/preservation-projects
Khoản trợ cấp Preservation Special Projects (Các Dự Án Đặc Biệt về Bảo Tồn) hỗ trợ việc bảo tồn các địa điểm lịch sử tại Quận King. Khoản trợ cấp này có thể tài trợ cho các cuộc khảo sát khu phố, đề cử địa danh, đánh giá hệ thống nhà ở, dự án quy hoạch, hội thảo giáo dục, chiến dịch vận động chính sách và nhiều nội dung khác.

Ví dụ

Khoản trợ cấp Preservation Special Projects đã giúp Vashon-Maury Island Heritage Association tạo ra một đề cử mang tính bước ngoặt của Quận King cho khuôn viên bảo tàng của họ.

Thông Tin Liên Hệ

làm ơn liên hệ trực tiếp với người quản lý khoản trợ cấp nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn phản hồi về ý tưởng dự án của mình.
Dana Phelan, dana.phelan@4culture.org hoặc (206) 263-1604

Hội thảo

Chúng tôi tổ chức các buổi hội thảo để cùng quý vị thực hiện từng bước của quy trình trợ cấp. Hội thảo tạo ra sự khác biệt thực sự để giúp đơn xin trợ cấp của quý vị được thành công. Đây là cơ hội để quý vị được nhân viên 4Culture trả lời các câu hỏi của mình và học hỏi từ những người nộp đơn khác.

Tất cả hội thảo sẽ được tổ chức trực tuyến trên Zoom và có phụ đề. Bấm vào mấy cái liên kết bên dưới để nhận thông tin về cuộc họp trên Zoom.